KariéraSegmenty trhu

Občania

Patria medzi prvých a základných klientov, pre ktorých sme pripravení aj v budúcnosti prinášať služby finančného poradenstva. Sme si vedomí zmeny vnímania rodinných financií. Každý občan si už dnes vyberá, služby, produkty a všetko čo plánuje nakupovať. Preto my ponúkame občanom možnosť výberu konkrétnych produktov od viacerých poskytovateľov či už ide o poisťovne, alebo banky.

Podnikatelia

Podnikateľský sektor patrí, ale aj bude patriť v našom chápaní ku strategickým. Naše portfólio zastrešuje celý segment od malých až po veľkých podnikateľov. Podľa podnikateľských aktivít pristupujeme k ich potrebám, pričom spoločnosť garantuje odbornosť a poradenstvo, či už ide o problematiku primárneho sektoru (prvovýroby) až po služby. Regionálni zástupcovia spolupracujú s manažmentom podnikateľského subjektu, pričom sa nepriamo spolupodieľame aj na rozvoji partnerskej organizácie.

Samosprávy

Komunálna sféra ako podnikateľský subjekt. Toto je naše heslo a náš postoj do budúcna. Mestá a obce si vyžadujú individuálny prístup. Keďže ide o verejné financie, s ktorými disponujú, zabezpečíme pre nich transparentné financovanie rozvojových aktivít, ako aj pomoc pri ochrane majetku a občanov samospráv. Je to priorita komunálnej sféry so zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Z.z.Stratégia rozvoja spoločnosti

Budovanie regionálnych tímov

Elist Consulting s.r.o. vytvára v rámci svojho obchodného oddelenia tímy špecialistov. Tím špecializovaných odborníkov spoločne dokáže pre klienta priniesť množstvo podnetov a inovácií, ktoré širokospektrálne orientovaný poradca nedokáže spracovať a interpretovať. Práca s informáciami ich rozbor a následná aplikácia prostredníctvom tímu odborníkov prináša vysoko hodnotený profit. Takže snaha spoločnosti budovať tímy je nosnou a strategickou aktivitou vedenia spoločnosti.

Geografický rozvoj

Spoločnosť Elist Consulting s.r.o. plánuje pokryť svojou obchodnou službou všetky okresné mestá. Čo najbližšie ku klientom, čo najrýchlejšie nasadenie podpory zo strany spoločnosti pri zmluvne dojednaných službách a produktoch do budúcna prinesie pre klientov komfort a prístupnosť. Fyzická dostupnosť našich služieb aj v dobe elektronických médií, osobný kontakt s našimi partnermi, pre nás predstavuje jeden z prvoradých cieľov.

Budovanie partnerstiev

Klienti si uvedomujú potrebu finančného poradenstva. Finančné poradenstvo u nás do budúcna prestavuje komplexnú službu presahujúcu rámec financií. Z tohto dôvodu budujeme partnerstvá s projekčnými kanceláriami, audítormi, realizátormi investičných ako aj vzdelávacích projektov. V spolupráci so strategickými partnermi sme aj budeme pripravení zabezpečiť pre klientov „na kľúč“ riešenie ich finančných potrieb.Kariéra

Ste finančný agent alebo obchodník, ktorý po krízovom období sklamaný z toho, ako sa zmenil finančný trh a jeho klienti nedokáže pracovať vo svete financií? Spolupracujte s nami.

Spoločnosť Elist Consulting s.r.o. pre svojich spolupracovníkov ponúka nové formy spolupráce umožňujúce spolupracovať v oblasti financií, úverov a obchodovania každému skúsenému obchodníkovi, ale aj ľuďom bez predchádzajúcich skúseností v daných oblastiach.

Každý sprostredkovateľ zvyknutý na dostatočný počet klientov investujúcich do poistenia a úverov, pocítil úbytok takýchto klientov. Sprostredkovateľ však potrebuje mať dostatok klientov a predávať také finančné produkty, o aké je dostatočný záujem a sú dobre provízne ohodnotené.

Kvalitný finančný agent pracuje so svojimi klientmi intenzívne. Tento servis však prináša časovú náročnosť. Zvýšený podiel servisu u klientov prináša zníženie nového obchodu. Ak sa zníži u obchodníka počet nových zmlúv nie je schopný zaplatiť si svoje náklady, čo ho vedie ku zmene. Zmena ale nie je ukaždého finančného agenta rovnaká. Niektorí obchodníci odchádzajú zo sveta financií do iných segmentov trhu, niektorí hľadajú finančné spoločnosti, v ktorých dokážu mať za svoje aktivity zaplatené tak, aby nemuseli meniť svoj životný štandard.

Preto naša spoločnosť hľadá spolupracovníkov, ktorí sa už v minulosti etablovali vo svete financií. Ponúkame im finančné ohodnotenie, ktoré im pomôže udržať ich životný štandard pri existujúcich obchodných aktivitách.

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite profesijný životopis s motivačným listom na našu adresu: info@pae.sk.